Radu Stoica

Un alt Hamlet

Modernitatea a adus cu sine o regândire a poziției omului în interiorul creației divine. Descoperirea Americilor, a unor societăți ce păreau a supraviețui independent de ideile religioase creștine ce îmbibau cultura europeană, a avut drept efect o repoziționare umanistică a intelighenției ”bătrânului continent”.