Anul acesta am participat la cea de-a doua ediție a Colocviului Internațional Comunicare și Cultură în Romania Europeană (CICCRE), desfășurat la Universitatea de Vest din Timișoara, în perioada 24-25 septembrie 2013. Este cel mai important colocviu de până acum, pentru mine și domeniul meu de studiu. În cadrul acestuia, am prezentat o lucrare științifică, de lingvist adevărat, care a fost deja foarte apreciată. Nu vă povestesc despre ea, căci urmează oricum să fie publicată în volumul Quaestiones Romanicae, volum ce reunește toate prezentările interesante din cadrul colocviului.

M-am implicat în proiectul CICCRE de anul acesta încă din momentele în care o parte dintre organizatori mi-au solicitat ajutorul în promovarea on-line a acestui eveniment. Și am făcut-o subiectiv, din varii motive. Am fost studentă a Facultății de Litere din cadrul Universității de Vest din Timișoara și mă leagă amintiri minunate mai ales de Catedra de limba română de acolo. Pentru că limba română a fost, dintotdeauna, mai mult decât domeniul meu de studiu preferat – a fost pasiunea mea. Și a rămas. De aceea, când profesorii acestei catedre și oamenii cei mai dragi mie de acolo m-au invitat atât de frumos să particip cu o lucrare, am fost nu doar extrem de onorată, dar și foarte fericită. Bucuria s-a dublat mai ales pentru că, având în vedere că m-am mutat în București de ceva vreme (tot pentru a continua studiul în domeniul lingvistic), mi-am revăzut, după o perioadă puțin mai lungă de timp, profesorii preferați. Și i-am bucurat astfel și pe ei. Dar am revăzut cu această ocazie și alți oameni dragi din Timișoara.

Colocviului Internațional Comunicare și Cultură în Romania Europeană (CICCRE) e un eveniment cultural important nu doar pentru Universitatea de Vest, ci, având în vedere că are etichetă de „internațional”, are deja ecou în toată țara, dar și în afara ei. Acesta reunește specialiști în limbi și culturi romanice din țară, dar și din străinătate (romaniști, filologi – în special lingviști care se ocupă de studiul oricărei limbi romanice, istorici, arheologi, muzeologi, cercetători etc.). Proiectul urmărește stabilirea unui cadru de exprimare a celor implicaţi în cercetarea legăturilor dintre latinitate şi romanitate şi a direcţiilor de dezvoltare a studiului umanist din sfera romanisticii actuale – un domeniu aparent simplu, dar destul de complex și îndelung studiat.

Ediția de anul acesta a fost marcată de aniversarea a două evenimente istorice cu deosebită relevanţă pentru configurarea evoluţiei a ceea ce avea să fie Romania europeană: s-au împlinit 1700 de ani de la emiterea Edictului de toleranţă de la Mediolanum, dar şi 1900 de ani de la dezvelirea la Roma a Columnei lui Traian, simbol al triumfului roman în Dacia. Impactul evenimentelor istorice asupra evoluţiei limbilor şi culturilor este atât de evident, încât  organizatorii au considerat că şi ediţia a II-a a acestui colocviu se poate înscrie în seria manifestărilor ştiinţifice şi culturale dedicate acestor aniversări cu puternice ecouri în Romania. Astfel, tema generică a celei de-a doua ediţii CICCRE este Antichitate şi (post)modernitate: paradigme evolutive în Romania, oferind astfel posibilitatea filologilor, istoricilor, teologilor, tuturor celor preocupaţi direct sau indirect de latinitate şi romanitate, să conceapă comunicări pe subiecte diverse, subsumabile temei comune, în care să fie surprinse multiplele aspecte ale latinităţii şi care să redea în ansamblu complexitatea acestui fervent spaţiu de cultură, limbă şi civilizaţie pe care l-a reprezentat fără încetare Romania în Europa.

Colocviului Internațional Comunicare și Cultură în Romania Europeană (CICCRE) a fost deschis de cuvintele de salut ale lect. univ. dr. Valy Ceia, prodecan al Facultății de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara; ale prof. univ. dr. Marsi István, decan al Facultății de Pedagogie „Juhasz Gyula”, Universitatea din Szeged; ale Regg. dott. Flavio Ceneda, Consulatul onorific al Italiei la Timișoara; ale lectorului francez Virgile Prodʼhomme, responsabil misiune pentru cooperare educativă, Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul Francez din Timișoara. Au urmat apoi câteva conferințe în plen: Florica Bechet – De la culorile Columnei romane la cromatica limbi române; Coman Lupu – Los cultismos entrados en español en el siglo XVII și Norberto Cacciaglia – Lʼimmagine ideale della letteratura italiana.

Colocviul s-a desfășurat pe secțiuni: Limbă latină. Civilizație romană. Traductologie; Literatură latină; Limba română; Lingvistică generală și romanică; Literatură română; Letteratura  italiana, storia e cultura e civiltà italiana; Lingua e linguistica italiana; Limba și literatura franceză; Limba și literatura spaniolă; Arheologie și istorie romană; Istorie și spiritualitate românească.

Din păcate, toate prezentările pe secțiuni au avut loc în paralel, așa că nu am putut să particip, de exemplu, la secțiunea de literatură română, căci eram în sala de la secțiunea de limba română, unde aveam eu de susținut lucrarea. Sper doar ca lucrările care m-au interesat să apară în volumul Quaestiones Romanicae, care abia aștept să fie tipărit. Nu mă pot plânge însă, pentru că am avut o companie minunată în sală: profesori dragi și oameni de suflet, chiar și studenți la Litere, interesați de studiul limbii române – o adevărată surpriză.

A doua zi, pe 25 septembrie 2013, s-au desfășurat alte trei conferințe în plen: Tibor Berta, Tradición versus innovación en la sociedad y en la gramática. Cuestiones de la expresión de los géneros en las lenguas romances de la Península Ibérica; Adriano Papo, Eruditi italiani nello spazio transilvano tra XV e XVI secolo; Bogdan Condurățeanu, Sigiliul Romei în România. Recompunerea oglinzii sparte a Crăiesei Zăpezii. Un studiu topografic într-o abordare multidisciplinară cu ecouri într-o hartă de nvigație GPS a României.

Ar fi foarte multe lucruri de spus despre ediția a II-a a CICCRE, un colocviu bine organizat și structurat, foarte interesant și cu multiple secțiuni și oameni frumoși, care spun povești felurite despre acest spațiu istoric și cultural căruia și noi îi aparținem: Romania Europeană.

Vă îndemn să participați anul viitor. Din câte am observat, la ediția de anul acesta au luat parte profesori de specialitate din țară și din străinătate, doctoranzi și cercetători, însă cred că se poate prezenta oricine e pasionat de astfel de subiecte, studiază într-unul din aceste domenii și are povești inedite de transmis. Căci la CICCRE nu etichetele contează, ci oamenii care îl compun, vocile care îl fac să răsune, istoriile care îl scriu, volumul de lucrări care îi asigură locul în bibliotecă, dar, mai ales, printre amintirile concretizate pe hârtie…

sursa foto