În perioada 21 iunie – 9 iulie 2016, Elite Art Gallery, în colaborare cu galeriile Karo din Bacău, găzduieşte expoziţia Ad Bacum. Ad Bacum este numele latin al Bacăului, oraşul fiind menţionat în documente latine şi în hărţi medievale, uneori apărând deopotrivă sub numele de Bacovia.

Lucrările expuse aparţin artiştilor Ilie Boca, Vasile Crăița-Mândra, Dragoș Burlacu, Ioan Burlacu, Cristina Ciobanu, Marius Craița-Mândra, Dumitru Macovei, Georgian Mazerschi, Ion Mihalache și Octavian Dionis Pușcuța, expoziţia fiind realizată cu sprijinul curatorilor Mihai Sârbulescu și Constantin Ținteanu.

Prin intermediul expoziţiei s-a urmărit evidenţierea valorilor artistice din spaţiul băcăuan, ca zonă de intersecţie a tradiţiei cu semnificaţiile contemporane. Fiind vorba despre o expoziţie de grup, alternanţa de stiluri şi viziuni a reuşit să ofere o incursiune în imaginarul artistic divers, care are ca punct de plecare creaţia artistică şi influenţa oraşului din regiunea istorică Moldova în acest proces creativ.

ilie bocaLucrările semnate de artistul consacrat Ilie Boca au recreat lumea cu ajutorul imaginilor arhetipale. Palimpsesturile[1] sale abundă de imaginarul popular, adânc înrădăcinat în memoria colectivă, funcţionând ca pasaj de trecere către universul spiritual. Lucrările păstrează memoria imaginilor arhetipale şi recompun lumea de dincolo, adesea inaccesibilă. Bogăţia simbolurilor înfăţişează privitorului un breviar al cărui nucleu este totemismul. În acelaşi timp, dimensiunea religioasă este conturată de puntea care se trasează subtil între privitor şi simboluri precum animale, păsări şi oameni, amintind totodată de picturile neolitice.

Octavian Dionis Pușcuța mi-a înfăţişat o lume cu personaje zoomorfe, precum cel din lucrarea Cetaceu. Puternic influenţat de Don Quijote, artistul redă printr-o cromatică deosebită şi prin acurateţea grafică a desenului farmecul cavalerului în căutare de aventuri, pe care îl adaptează la contemporaneitate. Acest Don Quijote călăreşte fiinţe fabuloase preschimbate, cu trăsături groteşti, artistul adăugând peisajelor spaniole din capodopera lui Cervantes noi elemente. Componentele introduse permit trecerea de la viziunea oferită de romancierul spaniol la perspectiva contemporană, fără ca satirizarea evenimentelor să fie fracturată. În lucrările artistului, satira acoperă şi Evul Mediu şi prezentul, echilibrând temele care bântuie neîncetat existenţa umană, precum căutarea, dragostea, devenirea.

macovei concert I

Concert

Cercetând varietatea de abordări, am înţeles că universul artistic băcăuan este cât se poate de vast, influenţele fiind de alt ordin decât social sau geografic. Între figurativ şi non figurativ, lucrările au reprezentat un univers animat din punct de vedere cromatic şi grafic. Indiferent că am avut în vedere peisajul, portretul sau compoziţiile nonfigurative, lucrările au reuşit să creeze împreună echilibrul acestei expoziţii de amploare. Formele de exprimare artistică au reprezentat un periplu în care imaginaţia şi tehnica permit apariţia reflexiilor lăuntrice şi naşterea unor lumi în care care ritualul, fiarele fantastice şi emanaţiile spiritului îmbogăţesc constant nucleul germinativ al discursului plastic.

craita efida

Efida

Expresivitatea portretului Elfida, semnat de Marius Crăiță-Mândra, Concert I al lui Dumitru Macovei, sau Mister, semnat de Dragoș Burlacu, sunt numai o parte din lucrările care dovedesc că forţa de sugestie a figurativului deschide o dimensiune care nu rămâne complet ataşată de referinţele lumii reale. Cromatica estompată şi tuşa violentă pot vieţui pe aceeaşi pânză, fiind dependente numai de jocul dintre lumină şi umbră. Astfel, semnificaţia derivă numai din forţa naraţiunii pe care o evocă ceea ce este reprezentat.

În cazul lucrărilor abstracte, înţelesurile se revarsă din abilitatea privitorului de a pătrunde în imaginarul artistic şi de a extrage din semne şi volume imaginea, realitatea formei ca manifestare a emoţiilor artistului.

În urma expoziţiei a rămas conturată manifestarea cultural-artistică a creatorilor plastici din Bacău, impuls orientat către armonia dintre spirit şi materie. Artiştii sunt singulari în ceea ce priveşte stilul, dar participarea la expoziţii de grup armonizează diferenţele evidente de stil sau tehnică. Abundenţa lucrărilor şi complexitatea creatorilor locali cristalizează tocmai tendinţa şi condiţia artistului, de a se afla în preajma şi înlăuntrul lumii, în timp ce îşi expune creaţia.

[1][1] La origine, palimpsestul este un pergament sau papirus de pe care s-a şters scrierea iniţială, cu scopul reutilizării, dar fără a şterge complet textul prim. În colecţia artistului Ilie Boca regăsim numeroase lucrări cu această temă, care păstrează urmele stratificării.

Credit foto: 1 – Dionis Puşcuţa, facebook fanpage Visual Culture, 2, 3 și 4: Ilie Boca, Marius Crăiță-Mândra, Dumitru Macovei, facebook fanpage Elite Art Gallery